Despre încălzirea cu lemne.

Tipul de combustibil care se alege pentru sistemul de încălzire al casei este dat de costurile sale. În mediul rural este la dispoziţie masă lemnoasă. De la fiecare hectar de pădure se pot procura anual cca. 8 mc lemne numai din igienizare. La fel se pot folosi resturile de la igienizarea pomilor fructiferi şi a viţei de vie. Folosirea încălzirii cu masă lemnoasă este deci o soluţie care trebuie luată în consideraţie.

O sobă poate asigura independenţa faţă de preţurile fluctuante şi nesigure ale energiei şi gazului – sobele se dovedesc a fi o soluţie eficientă şi sigură în situaţii de criză. În prezent, tot mai mulţi proprietari de locuinţe optează pentru sobele de orice tip.

Cantitatea de lemne care se consumă pentru încălzirea unui spaţiu depinde atât de randamentul cazanului şi de calitatea combustibilului, cât şi de temperatura exterioară, gradul de izolare a casei, înălţimea planşeelor, suprafeţele vitrate etc.

Se poate spune că, pentru o casă de aproximativ 200 de metri pătraţi, consumul lunar variază în jurul valorii de 6200 kW. În principiu, pentru menţinerea temperaturii în jurul valorii de 23 ºC, n-ar trebui să se consume, în cazul casei de mai sus, mai mult de 1,5 metri cubi de lemne pe lună.

Există regula ca periodic, cel puţin o dată pe an, coşul de fum să fie inspectat şi curăţat, atât pentru a îndepărta eventualele depuneri, cât şi pentru a descoperi la timp primele semne de deteriorare.

Încălzirea cu lemne este o soluție viabilă, eficientă și economă!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *