Instrucțiuni de utilizare pentru Șemineul Koper Odin.

DECLARATIA DE CONFORMIATE

Prin prezentul document declarăm faptul că acest produs indeplinește criteriile

relevante cerute de standardele EN 13240:2001/A2:2004, purtand simbolul CE

KOPER d.o.o.,,

s. Krivolak, p.o.box 77, 1440 Negotino, Macedoniasemineu-pentru-incalzire-casa

Șeminee pe combustibili solizi

Tipul: Odin.

Distanța minimă care trebuie păstrată de la materiale combustibile: [mm] :

Față: 600 Lateral: 200 Spate: 200 Deasupra: 500

Caracteristici Odin

Emisiile de CO produse cu

ocazia arderii combustibililor 0,1092 [%]

Temperatura gazelor de ardere: 330 [°C]

Puterea nominală de încălzire 13 [kW]

Puterea maximă de încălzire 14 [kW]

Eficacitate energetică 72,6 [%]

Dimensiunea țevii de evacuare ф 120

Tirajul minim al coșului 10

Culoare negru/argintiu

Tipul combustibilului lemn și cărbuni

Citiți și respectați instrucțiunile de operare. Utilizați numai combustibilii

recomandați. Valorile sus menționate sunt valabile numai in condiții de siguranță.

INSTRUCȚIUNI TEHNICE:

DIMENSIUNI L x l x H (mm):475x610x640.

GREUTATE (kg):80.

Capacitate de incălzire (m3):160-175.

DIMENSIUNILE LOCULUI PENTRU COMBUSTIBIL L x l x H (mm):310x390x370.

UTILIZAREA ȘI DESCRIEREA TEHNICĂ

Șemineul pe bricheți pe lemne și cărbuni este un dispozitiv care poate incălzi o

cameră intr-un timp foarte scurt. Pentru că a fost proiectat cu scopul de a incălzi

prin convecție și radiație, sau cu ajutorul unui boiler depinzând de model, acesta a

fost fabricat din material de calitate. Focarul sau căminul este acoperit de o placă

din metal. Ușa focarului este izolată cu sticlă sigilată. Sticla rezistentă la la foc

permite transmisia căldurii din focar spre mediul inconjurător prin radiere și

asigură un efect visual special. Regulatorii de aer a intensității de combustie. Cu

șemineul său pe lemne care arată foarte bine, se potrivește in orice spațiu

rezidențial. Prezintă setări de operare simple iar alimentarea cu combustibil se

face de 7-9 ori pe zi. Combustibilul arde cu o flacără strălucitoare și sclipitoare

care atinge o eficacitate bună cănd vine vorba despre incălzire.

Sticla de pe fața șemineului asigură o imagine plăcută și sporește efectul termic

(,,Incălzire optică,,) transformand nopțile lungi de iarnă in unele foarte plăcute.

INSTALAREA ȘEMINEULUI ȘI CONECTAREA LA COȘ

Este de preferat să indepărtați ambalajele de la locul unde va fi instalată soba.

Conectarea la coșul de evacuare este posibilă de pe partea din spate a

șemineului. Sobele sunt livrate impreună cu un guler de ardere pentru conectare

la țevi de gaz.. In momentul in care scoateți soba din materialul de impachetare,

examinați cu atenție produsul pentru a găsi eventualele daune produse pe

parcursul transportării. In cazul existenței daunelor vă rugăm să ne contactați

imediat, pentru că ulterior nu o sa putem accepta niciun fel de reclamații.

Șemineul va fi poziționată pe o suprafață stabilită in prealabil de dvs și in poziție

orizontală

Atașamentul pentru coș ar trebui să fie fabricat cu țevi din panouri metalice cotite

cu diametru de 118 mm, iar toate celelalte piese ar trebui să fie montate cu

atenție. Mai mult decat o piesă cotită la un metru de țeavă montată nu este

corespunzător. Zidul coșului ar trebui să aibă o adăncime de cel puțin jumătate de

țiglă. Soba pe lemne ar tebui să fie montată la un coș corespunzător, in așa fel

incăt secția transversal a canalului să fie de 14 x 14 cm (jumătate de țiglă),

inălțimea de 4 m, cu suprafață exterioară și interioară bine lucrată cu mortar și

fără defecte precum:

1 – Parbrizul nu a fost fabricat bine, nu amortizează corespunzător curenții.

2 – Co ul este mai jos decăt partea cea mai inaltă a casei sau ș decăt cel mai inalt

zid, sau situații similare, fapt care cauzează o acționare greșită a vantului (fumul

este direcționat inapoi).

3 – Corpuri străine existente sau coșul este blocat, fapt care cauzează

reducerea canalului sau o uscare greșită. .

4 – Straturi de fum sau smoală se află in coș.

5 – Coșul nu a fost lucrat destul de bine cu mortar iar asta a adus la existența

crăpăturilor și deschiderilor.

6 – Zidul care separă cele două canale din coș a fost avariat sau prezintă

scurgeri. .

7 – Ușa coșului a fost greșit inchisă sau nici nu există. In cazul cand sunt

conectate două sobe la același coș, pe același nivel, deschiderile pentru

atașamente trebuie mutate după inălțime cu aproximativ 500 mm. Țeava nu

trebuie să intre in diametrul liber al canalului (6). Conductele de avacuare(coturile)

trebuie puse pe gulerul de ardere intr-o manieră fermă și etanșă. In aceeași

manieră trebuie să fie și conectate părțile intre ele precum și la coș. Soba pe

lemne trebuie instalată in conformitate totală cu reglementările aplicate Europene,

naționale și locale.

CONDIȚIILE DE INSTALARE DIN ÎNCĂPERE

In apropiere de sobă nu ar trebui să se afle piese de mobilier din lemn și nici

frigidere, din cauza faptului că marginile sobei incălzesc imprejurimile in mod

intens. In cazul in care podeaua camerei, unde urmează să fie instalată soba,

este făcută dintr-un material inflamabil sau sensibil la temperatură, soba trebuie

poziționată pe o placă dintr-un material neinflamabil. Dimensiunile plăcii trebuie

să fie mai mari decăt planul de jos al sobei: In lateral și in spate trebuie să fie un

plus de 20 de cm iar in față un plus de 40 de cm. O distanță laterală și din spate

față de materialele inflamabile sau sensibile la temperatură ar trebui să fie de 20

cm. Materialele sensibile la temperatură care se află in zoda din fața sobei pe

lemne trebuie să se afle la o distanță de minim 60 de cm. Soba din lemn ar trebui

să fie poziționată pe o suprafață orizontală. In camera unde urmează să fie

instalat cuptorulu trebuie să fie asigurată o cantitate suficientă de aer curat

circulant pentru ca să fie asigurată o combustie optimă. In cazul in care in cameră

funcționează un aspirator sau alt aparat de inspirare a aerului, asigurați-vă că

există un constant flux de aer curat care să vină printr-o grilă protejată.

COMBUSTIBIL

Sobele sunt proiectate pentru diferite tipuri de combustibil, dar in special

pentru lemn, bricheți din lemn și bricheți din cărbuni maro. Utilizați numai lemn

uscat.In cazul in care incărcați cu lemn ud, va fi produsă o funingine densă care

poate cauza infundarea coșului.Upleți spațiul pentru combustibil de pănă la 7-9

ori pe zi cu lemn de dimensiuni mai mari de 26 cm. Nu ardeți niciun fel de deșeuri,

in special material din plastic. Multe dintre deșeurile rămase conțin substanțe

dăunătoare, care pot dăuna sobei, coșului de evacuare dar și mediului

inconjurător. Deasemenea, nu ardeți rămășițe din plăci de PAL, din cauza faptului

că acestea conțin adeziv care poate cauza supraincălzirea sobei. O incărcare

excesivă poate cauza supraincălzirea sobei și poate produce daune la aceasta,

rezultate care nu sunt incluse in garanție

ACȚIUNI EFECTUATE ÎNAINTE DE PRIMA APRINDERE

Pentru a aprinde un foc, folosiți un ziar rulat și așchii din lemn (aprinderi).

Incepeți cu un foc moderat. Soba este vopsită cu o vopsea rezistentă la

temperaturi inalte. Pe parcursul primelor utilizări a sobei, vopseaua acesteia se va

intării gradual, fapt din care poate rezulta puțin fum și un miros caracteristic.

Din această cauză asigurați o ventilare bună in cameră. Inainte de prima

aprindere a sobei ștergeți cu o cărpă pentru praf toate suprafețele vopsite pentru

a se evita arderea posibilei mizerii sau a vopselei galbene existente pe alocuri.

Deschideți controalele și lăsați focul să ardă. Nu lăsați soba dvs nesupravegheată

pănă cand combustibilul din interior nu incepe să ardă corespunzător. In cazul

operațiunilor normale, ușa sobei trebuie să fie inchisă. Ușa focarului se deschide

in așa fel incăt trebuie să fie prima dată ridicată și apoi trasă către dvs sau in

funcție de model , trebuie ridicat și apoi tras in altă direcție. . Prima aprindere a

focului ar trebui să fie mai lejeră din cauza faptului că plăcile se pot supraincălzii

și pot provoca ruperi sau deformări. Țineți cont de faptul că anumite părți a sobei

pe lemne pot fi foarte fierbinți și de aceea soba ar trebui să fie operată numai de

către adulți. Ușa și locul pt cenușă a sobei trebuie să fie inchise in cazul

operațiunilor normale și pot fi deschise numai la aprindere, alimentare sau

curațare a sobeu. Utilizați mănuși de protecție.

UTILIZAREA SOBEI ȘI A FOCULUI ADAPTIV

Satisfacția legată de funcționarea sobei poate fi atinsă numai dacă se

utilizează combustibil de calitate (trebuie să fie foarte uscat), și dacă sunt

indeplinite următoarele condiții :calitatea coșului, ajustarea puterii focului, poziția

mănerului și de faptul căt de curată este soba. Puterea focului se poate ajusta prin

reglarea introducerii combustibilului in cutia pentru combustibil.. Cantitate de aer

se ajustează cu ajutorul curentului (mai mult aer) care este introdus (mai puțin

aer) prin locul pentru cenușă (modelul odin – aer primar) și cu ajutorul

regulatorului (model Zeus) care se află sub ușă. . In cazul in care apare fumul

care iese din diferite părți ale șemineului sau ușii inseamnă că coșul dvs nu are o

capacitate bună. Pe parcursul operării normale, locul pt cenușă nu ar trebui să fie

in totalitate deschis, pentru a evita supraincălzirea sobei sau producerea

daunelor.

Mai jos ave i cele mai importante ț sfaturi de urmat:

1. Nu permiteți ca focul să mocnească. In momentul cănd incărcați soba dvs,

incărcați numai cantitatea corespunzătoare de combustibil necesară in acel

moment.

2. La fiecare incărcare, deschideți locul pt cenușă și regulatorul de aer pănă cand

focul arde in flăcări. Numai atunci veți putea să poziționați regulatorul și locul pt

cenușă pentru obținerea puterii termice dorite.

3. Respectați cu strictețe aceste instrucțiuni tehnice, deoarece acestea sunt in

interesul dvs.

4. Instalați soba intr-o incăpere cu o suprafață adecvată și aveți in vedere ca

necesitatea căldurii din incăpere să corespundă puterii sobei.

MENȚINEREA FOCULUI PESTE NOAPTE

Introduceți 2-4 bricheți din cărbuni maro pe jarul existent. Așteptați ca,

combustibilul să inceapă să ardă. Apoi puneți regulatorul de aer și locul pt cenușă

la minim.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Curățați piesele exterioare (Odin) cu o cărpă cand acestea sunt răcite. Aceste

activități trebuie efectuate in momentul cand simțiți că, cuptorul funcționează cu

dificultate. Cu ocazia folosirii combustibililor solizi pentru ardere, o cantitate mare

de gudron și funingine este stocată in focar și in coșul de fum al sobei. Fiecare

milimetru al acestor reziduuri reduce conductibilitatea căldurii cu 5%. Așa că se

recomandă curățarea zilnică a cenușei și a substanțelor necombustibile din locul

din jurul focarului și cuptorului.

Mojaritatea cenușei ajunge in spațiul pentru cenușă. Spațiul pentru cenușă nu ar

trebui să fie plin deoarece in așa fel se impiedică circulația aerului care este

necesar pentru combustie. Deasemenea fiecare sobă pe lemne precum și țevile

trebuie să fie curățate ca să nu prezinte straturi de funingine. Geamul de sticlă a

cuptorului poate fi curățat de straturi de funingine. Geamul de sticlă a cuptorului

poate fi curățat numai cand s-a răcit cu ajutorul unui agent pentru curățat

geamuri. Dacă geamul de sticlă a cuptorului devine negru nu vă faceți griji

deoarece asta se poate intămpla in fazele incipiente, acesta putand fi curățat cu

ajutorul unei cărpe. In cazul oricărei problem legate de sobă, contactați un coșar

sau cel mai apropiat atelier specializat. Orice lucrări de reparare/intreținere a

sobei pe lemne ar trebui să fie effectuate de catre personal autorizat care ar trebui

să utilizeze numai piese de rezervă originale furnizate de producător. Cu ocazia

efectuării operațiunilor regulate, dacă se folosește combustibil ud, funinginea și

gudronul se pot forma.

Inspecții regulate a coșului sunt esențiale in vederea prevenirii riscului de

producer a focului in coș.In cazul apariției focului in coș, procedați după cum

urmează:

-Niciodată nu utilizați apa ca să stingeți focul.

-Inchideți toate pasajele pentru circulația aerului existente la sobă.

-După ce ați stins focul contactați coșarul pentru inspecție.

-Contancați producătorul autorizat pentru efectuarea inspecției la sobă.

APRINDEREA FOCULUI ȘI MENȚIUNI PRIVIND EVENTUALELE PERICOLE

Niciodată nu utilizați alcoolul, petrolul sau alt combustibil lichid pentru aprinderea

focului. Nu păstrați niciun fel de lichide inflamabile langă soba pe lemne. Dacă cu

ocazia aprinderii focului nu veți folosi ulei sau petrol, ci numai combustibil solid,

soba dvs va fi considerat un aparat casnic sigur.

Termen de garantie 24 luni de la data cumpararii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *