Instrucțiuni de utilizare pentru soba multifuncțională pe lemne

În acest articol o să vă prezentăm modul de utilizare și insctrucțiunile aferente pentru Soba tip centrală Koper Antigona Special 90 GE. Produsul poate fi achiziționat de pe siteul ConfortZone.ro.

UTILIZAREA ȘI DESCRIEREA TEHNICĂ

Soba pe combustibil solid este un dispozitiv care poate încălzii o cameră într-un timp foarte scurt.

Pentru că a fost proiectată cu scopul de a încălzii prin convecție și radiație, având și un boiler incorporate aceasta a fost fabricat din material de calitate. Focarul este acoperit de o placă din metal, grilă pentru intrarea aerului și cu cărămidă în interiorul focarului sau căminului rezistente la temperaturi foarte înalte sau și cu boiler incorporate în funcție de model . Ușa focarului este izolată cu sticlă sigilată. Sticla rezistentă la foc permite transmisia căldurii din focar spre mediul înconjurător prin radiere și asigură un efect visual special. Regulatorii de aer permit o reglare a intensității, iar cu soba sa pe lemne care arată foarte bine, se potrivește în orice spațiu rezidențial. Prezintă setări de operare și întreținere simple. Combustibilul arde cu o flacără strălucitoare și sclipitoare care atinge o eficacitate bună cănd vine vorba despre încălzire.

Sticla de pe fața șemineului asigură o imagine plăcută și sporește efectul termic (,,Încălzire optică,,) transformând nopțile lungi de iarnă în unele foarte plăcute

INSTALAREA ȘEMINEULUI ȘI CONECTAREA LA COȘ

Sobele pe lemne sunt livrate și pe paleți. Este de preferat să îndepărtați ambalajele de la locul unde va fi instalată soba. Conectarea la coșul de evacuare este posibilă de pe partea de sus a sobei sau de pe partea laterală. Sobele sunt livrate împreună cu un guler de ardere care poate fi pus în locul pt cenușă sau în cuptor. În momentul în care scoateți soba din materialul de împachetare, examinați cu atenție produsul pentru a găsi eventualele daune produse pe parcursul transportării. În cazul existenței daunelor vă rugăm să ne contactați imediat, pentru că ulterior nu o sa putem accepta niciun fel de reclamații. Soba va fi poziționată pe o suprafață stabilită în prealabil de dvs și în poziție orizontală.

Atașamentul pentru coș ar trebui să fie fabricat cu țevi din panouri metalice. Mai mult decât o piesă cotită la un metru de țeavă montată nu este corespunzător. Zidul coșului ar trebui să aibă o adăncime de cel puțin jumătate de țiglă. Soba pe lemne ar tebui să fie montată la un coș corespunzător, în așa fel încăt secția transversal a canalului să fie de 14 x 14 cm (jumătate de țiglă), înălțimea de 4 m, cu suprafață exterioară și interioară bine lucrată cu mortar și fără defecte precum:

1 –     Parbrizul nu a fost fabricat bine, nu amortizează corespunzător curenții.

2 – Coșul este mai jos decăt partea cea mai înaltă a casei sau decăt cel mai înalt zid, sau situații similare, fapt care cauzează o acționare greșită a vântului (fumul este direcționat înapoi).

3 –     Corpuri străine existente sau coșul este blocat, fapt care cauzează reducerea canalului sau o uscare greșită. .

4 – Straturi de fum sau smoală se află în coș.

5 – Coșul nu a fost lucrat destul de bine cu mortar iar asta a adus la existența crăpăturilor și deschiderilor.

6       – Zidul care separă cele două canale din coș a fost avariat sau prezintă scurgeri. .

7 –     Ușa coșului a fost greșit închisă sau nici nu există. În cazul când sunt conectate două sobe la același coș, pe același nivel, deschiderile pentru atașamente trebuie mutate după înălțime cu aproximativ 500 mm. Țeava nu trebuie să intre în diametrul liber al canalului (6). Conductele de avacuare(coturile) trebuie puse pe gulerul de ardere într-o manieră fermă și etanșă. În aceeași manieră trebuie să fie și conectate părțile între ele precum și la coș. Soba pe lemne trebuie instalată în conformitate totală cu reglementările aplicate Europene, naționale și locale.

 CONDIȚIILE DE INSTALARE DIN ÎNCĂPERE

În apropiere de sobă nu ar trebui să se afle piese de mobilier din lemn și nici frigidere, din cauza faptului că marginile sobei încălzesc împrejurimile în mod intens. În cazul în care podeaua camerei, unde urmează să fie instalată soba, este făcută dintr-un material inflamabil sau sensibil la temperatură, soba trebuie poziționată pe o placă dintr-un material neinflamabil. Dimensiunile plăcii trebuie să fie mai mari decăt planul de jos al sobei: În lateral și în spate trebuie să fie un plus de 20 de cm iar în față un plus de 40 de cm. O distanță laterală și din spate față de materialele inflamabile sau sensibile la temperatură ar trebui să fie de 20 cm. Materialele sensibile la temperatură care se află în zoda din fața sobei pe lemne trebuie să se afle la o distanță de minim 60 de cm. Soba din lemn ar trebui să fie poziționată pe o suprafață orizontală. În camera unde urmează să fie instalat cuptorulu trebuie să fie asigurată o cantitate suficientă de aer curat circulant pentru ca să fie asigurată o combustie optimă. În cazul în care în cameră funcționează un aspirator sau alt aparat de inspirare a aerului, asigurați-vă că există un constant flux de aer curat care să vină printr-o grilă protejată.

COMBUSTIBIL

Sobele sunt proiectate pentru diferite tipuri de combustibil, dar în special pentru lemn, bricheți din lemn și bricheți din cărbuni maro. În cazul în care încărcați cu lemn ud, va fi produsă o funingine densă care poate cauza înfundarea coșului.Upleți spațiul pentru combustibil de pănă la 5-6 ori pe zi cu lemn de dimensiuni mai mari de 26 cm. Nu ardeți niciun fel de deșeuri, în special material din plastic. Multe dintre deșeurile rămase conțin substanțe dăunătoare, care pot dăuna sobei, coșului de evacuare dar și mediului înconjurător. Deasemenea, nu ardeți rămășițe din plăci de PAL, din cauza faptului că acestea conțin adeziv care poate cauza supraîncălzirea sobei. O încărcare excesivă poate cauza supraîncălzirea sobei și poate produce daune la aceasta, rezultate care nu sunt incluse în garanție.

ACȚIUNI EFECTUATE ÎNAINTE DE PRIMA APRINDERE

Pentru a aprinde un foc, folosiți un ziar rulat și așchii din lemn (aprinderi). Soba este vopsită cu o vopsea rezistentă la temperaturi înalte. Pe parcursul primelor utilizări a sobei, vopseaua acesteia se va întării gradual, fapt din care poate rezulta puțin fum și un miros caracteristic. Din această cauză asigurați o ventilare bună în cameră. Înainte de prima aprindere a sobei ștergeți cu o cărpă pentru praf toate suprafețele emailate pentru a se evita arderea posibilei mizerii sau a vopselei galbene existente pe alocuri. Ștergeți stratul protector din vopsea de pe suprafața pentru gătit. Controlați dacă diftongii și plăcile sobei pe lemne sunt instalate corespunzător. Controlați dacă poziția mănerului este cea corectă. Nu lăsați soba dvs nesupravegheată pănă când combustibilul din interior nu începe să ardă corespunzător. În cazul operațiunilor normale, ușa sobei trebuie să fie închisă. Ușa focarului se deschide în așa fel încăt mănerul trebuie rotit la stânga.. Prima aprindere a focului ar trebui să fie mai lejeră din cauza faptului că plăcile se pot supraîncălzii și pot provoca ruperi sau deformări. Țineți cont de faptul că anumite părți ale sobei pe lemne pot fi foarte fierbinți și de aceea soba ar trebui să fie operată numai de către adulți. Ușa și locul pt cenușă a sobei trebuie să fie închise în cazul operațiunilor normale și pot fi deschise numai la aprindere, alimentare sau curațare a sobei. Utilizați mănuși de protecție. .

UTILIZAȚI SOBA PE LEMNE ȘI FOCUL ADAPTIV.

Satisfacția legată de funcționarea sobei poate fi atinsă numai dacă se utilizează combustibil de calitate (trebuie să fie foarte uscat), și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: calitatea coșului, ajustarea puterii focului, poziția mănerului și de faptul căt de curată este soba. Puterea focului se poate ajusta prin reglarea introducerii combustibilului în cutia pentru combustibil. Cantitatea aerului se poate ajusta cu ajutorul curentului (mai mult sau mai puțin aer) care intră prin locul pt cenușă (aer primar). Pe parcursul operării normale, locul pt cenușă nu ar trebui să fie în totalitate deschis, pentru a evita supraîncălzirea sobei sau producerea daunelor.

Să repetăm cele mai importante informatii:

 1. Nu permiteți ca focul să mocnească. În momentul cănd încărcați soba dvs, încărcați numai cantitatea corespunzătoare de combustibil necesară în acel moment.
 2. La fiecare încărcare, deschideți locul pt cenușă și regulatorul de aer pănă când focul arde în flăcări. Numai atunci veți putea să poziționați regulatorul și locul pt cenușă pentru obținerea puterii termice dorite.
 3. Respectați cu strictețe aceste instrucțiuni tehnice, deoarece acestea sunt în interesul dvs.
 4. Instalați soba într-o încăpere cu o suprafață adecvată și aveți în vedere ca necesitatea căldurii din încăpere să corespundă puterii sobei.
 5. Este recomandat ca regulatorul de aer și scrumiera să fie în poziția ½ pănă la maxim. În acest fel, combustibilul va arde încet și nu se va produce nicio poluare suplimentară a mediului înconjurător.

UTILIZAREA CUPTORULUI

În momentul cănd doriți să folosiți suprafața pentru gătit, mutați mănerul câtre dvs. Va deveni vizibil faptul că flăcările și fumul se duc sub suprafața de gătit care devine foarte bine încălzită. În cazul în care doriți să gătiți în cuptor, mutați mănerul câtre interior. Fumul va trece sub cuptor acum și îl va încălzii bine. Focul poate fi scuturat cu ajutorul unui levier din fier, care se introduce în focar și cu care puteti efectua activitățile specific. Interiorul cuptorului ar trebuii să fie curățat după fiecare utilizare. Curățarea suprafețelor emailate se face cu apă caldă și detergent. Nu folositți (unelte, abrasive sau sărmă din metal) în momentul curățării sobei pentru a nu distruge suprafețele.

MENȚINEREA FOCULUI PESTE NOAPTE

Introduceți 2-4 piese din lemn pe jarul existent. Așteptați ca, combustibilul să înceapă să ardă. Apoi puneți regulatorul de aer și locul pt cenușă la minim.

 CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățați părțile laterale cu o cărpă de praf, în momentul în care sunt răcite. Partea interioară a sobei se poate curăța foarte ușor de murdărie prin ridicarea piesei pentru gătit și prin tragerea părții de jos al cuptorului. Cu ocazia folosirii combustibililor solizi pentru ardere, o cantitate mare de gudron și funingine este stocată în focar și în coșul de fum al sobei. Fiecare milimetru al acestor reziduuri reduce conductibilitatea căldurii cu 5%. Așa că se recomandă curățarea zilnică a cenușei și a substanțelor necombustibile din locul din jurul focarului și cuptorului.

Mojaritatea cenușei ajunge în spațiul pentru cenușă. Spațiul pentru cenușă nu ar trebui să fie plin deoarece în așa fel se împiedică circulația aerului care este necesar pentru combustie. Deasemenea fiecare sobă pe lemne precum și țevile trebuie să fie curățate ca să nu prezinte straturi de funingine. În cazul oricărei problem legate de sobă, contactați un coșar sau cel mai apropiat atelier specializat. Orice lucrări de reparare/întreținere a sobei pe lemne ar trebui să fie efectuate de câtre personal autorizat care ar trebui să utilizeze numai piese de rezervă originale furnizate de producător. Cu ocazia efectuării operațiunilor regulate, dacă se folosește combustibil ud, funinginea și gudronul se pot forma.

Inspecții regulate a coșului sunt esențiale în vederea prevenirii riscului de producer a focului în coș.În cazul apariției focului în coș, procedați după cum urmează:

-Niciodată nu utilizați apa ca să stingeți focul.

-Închideți toate pasajele pentru circulația aerului existente la sobă.

-După ce ați stins focul contactați coșarul pentru inspecție.

-Contactați producătorul autorizat pentru efectuarea inspecției la sobă.

APRINDEREA FOCULUI ȘI MENȚIUNI PRIVIND EVENTUALELE PERICOLE

Niciodată nu utilizați alcoolul, petrolul sau alt combustibil lichid pentru aprinderea focului. Nu păstrați niciun fel de lichide inflamabile lângă soba pe lemne. Dacă cu ocazia aprinderii focului nu veți folosi ulei sau petrol, ci numai combustibil solid, soba dvs va fi considerat un aparat casnic sigur.

COȘUL ESTE CEL MAI IMPORTANT

Pentru o funcționare corectă a fiecărei sobe pe lemne este important alegerea unui coș corespunzător. În cazul în care apar problemele de genul: fum care iese din focar, cantități mari de funingine și gudron pe pereți, atunci coșul este cel mai probabil de vină deoarece acesta nu aplică o presiune necesară asupra focarului. Ca și rezultat veți obține combustie incompletă care va afecta signifiant, greșită dispersie a combustibilului și emisiile de gase. În aceste circumstanțe aveți nevoie de o curățare mai bună a sobei și de o curățare a coșului, în caz contrar soba va avea o durată de viață mai scurtă.

ATENȚIE!!!

Utilizarea sobei pentru încălzire centrală fără valve termică este foarte periculos. Trebuie să monitorizați atent sistemul de presiune în momentul când umpleți boilerul cu apă.

OBSERVAȚIE:

INSTALAREA VALVEI DE SIGURANȚĂ ESTE OBLIGATORIE, ÎN CAZ CONTRAR PRODUCĂTORUL NU VA RECUNOAȘTE GARANȚIA ȘI NU RECUNOAȘTE NICIUN FEL DE CONSECINȚĂ REZULTATĂ ÎN URMA CONECTĂRILOR GREȘITE EFECTUATE LA SOBA PE LEMNE.

OBSERVAȚII GENERALE LEGATE DE ȘEMINEELE CU BOILER.

Presiunea de funcționare a sistemului de încălzire nu trebuie să fie peste 2,5 bar. Este recomandată o presiune de funcționare de 1,6 – 1,8 bar. Înainte de aprinderea focului îndepărtați aerul din sistem cu pompa pentru o perioadă de 30-40 min. Prima aprindere a șemineului ar trebui să fie făcută cu o cantitate mică de combustibil întrucât șemineul să se poată seta la noua temperatură.

Tipul:     Special 90G, Special 90GE

Distanța minimă care trebuie păstrată de la materiale combustibile: [mm]

Față: 500 Lateral: 200 Spate: 200 Deasupra: 500

Emisiile de CO produse cu ocazia arderii combustibililor 13%O2:

Special 90G:  0 ,1231 [%];  Special 90GE:    0 ,1302 [%]

Temperatura gazelor de ardere: 216 [°C]

Putere nominală de încălzire:

Special 90G: 9,5 [kW]

Special 90GE:  5 [kW] ;

Încălzirea apei – Special 90GE: 23 [kW]

Putere maximă de încălzire:

Special 90G: 10,5 [kW] ;

Special 90GE: 29 [kW] ;

Eficiență energetică (combustibil):

Special 90G: 76,5 [%]; Special 90GE: 74,6 [%]

Dimensiunea țevii de evacuare: ф 150

Tirajul minim al coșului: 11 Pa

Culoare: alb/maro/roșu/verde/

Tipul de combustibil: Lemn și cărbuni.

INSTRUCȚIUNI TEHNICE:

DIMENSIUNI L x l x H (mm):

Special 90G:  910x570x750

Special 90GE: 910x580x850

GREUTATE (kg):

Special 90G:  96

Special 90GE: 94

Capacitate de încălzire (m3):

Special 90G: 120-135

Special 90GE: 350-360

Latest Comments
 1. cosmin
  • robert_cfz
   • cosmin
    • cosmin
     • robert_cfz
 2. Claudiu
  • robert_cfz
   • Morar
    • Morar
 3. marius
  • robert_cfz
   • marius
   • marius
    • robert_cfz
 4. Lavinia
 5. Alexandra
  • Beni
  • robert_cfz
 6. Alina
  • robert_cfz
   • Alin
 7. Ioan Groza
 8. Predoi Nadia
 9. Saftoiu constantin
  • robert_cfz
 10. Saftoiu constantin
 11. Constantin
 12. Cosmin ravasel
 13. petenchia virgil
  • robert_cfz
   • petenchia virgil
   • Staicu Constantin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *