Instrucțiuni de utilizare pentru Soba tip centrală MBS Thermo Rocky

Apreciăm încrederea pe carea dumneavoastră ne-o dedicați nouă precum și determinarea de a
cumpăra produsul nostru. Ați luat o decizie bună, având în vedere faptul că această sobă posedă caracteristici tehnice
care o poziționează într-o clasa superioară, fapt de care vă veți convinge pe durata utilizării
acesteia.soba-tip-centrala-mbs

ATENȚIONARE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Pentru a obține operarea corectă din partea sobei dvs, este foarte important ca să citiți acest
manual de instrucțiuni și să observați modalitățile de utilizare și manipulare. Pentru combustie, utilizați combustibili solizi precum lemnul, bricheți și carbuni cu valoare calorică mică. Este interzisă introducerea materialelor explozibile în cuptor sau pe plită. Este interzisă păstrarea materialelor explozibile în vecinătatea sobei.
Pentru o combustie bună, în cazul modului de operare normal, curentul din coș trebuie să fie
de 15-17 Pa. În cazul în care curentul este mai mare de 17Pa, flapsuri trebuie să fie instalate
pe coș. Este necesar faptul de a ventila camera în mod regulat, unde se află soba, având în vedere
faptul că aerul curat este necesar pentru combustie. Părțile sobei devin foarte fierbinți cu ocazia funcționârii acesteia, asta însemnând că trebuie să efectuați cu atenție toate activitățile specifice. Nu permiteți copiilor să se joace în
apropierea sobei. Numai piesele de rezervă aprobate de câtre producător pot fi utilizate pe sobă. Nu efectuași
niciun fel de modificări la sobă. Cu ocazia primei aprinderi, poate apărea un fum ușor, în special de pe suprafața plitei. Acest lucru este ceva normal care se datorează arderii depozitelor de pe suprafețele plitei (protecție
anticorozivă , vopsea, praf …). Încăperea în care se află soba trebuie să fie bine ventilată cu
ocazia primei aprinderi. Nu permiteți ca nicio parte a sobei să ia foc. Cu ocazia aprinderii, utilizați mănuși de protecție având în vedere faptul că mânerele și alte părți se pot încălzii.

NU UTILIZAȚI SOBA:

• Întrucât soba nu este conectată la instalație
• Dacă în instalația nu există apa
• Dacă instlația nu este funcțională
Clientul are obligația de a respecta reglementările naționale și locale pentru instalarea sobei.
În cazul în care nu este studiat acest manual de utilizare, producătorul nu va accepta
nicio responsabilitate pentru avariile produse la cuptor.

DESCRIEREA SOBEI

Soba tip centrală Thermo Rocky este produs și testat conform cu standardele europene EN
13240. Soba pentru etaj Thermo Rocky posedă un cazan cu cantitatea de 22 l produs din tablă, cu o grosime standard. Cu o așa caracteristică se prelungește durata de viață a cazanului. Conectori pentru apă sunt la 1. Masa de lucru a sobei se compune din plită cu conector pentru evacuarea fumului care este montat la plită, prins cu două șuruburi. Ușa focarului este din tablă, având un geam din sticlă termorezistentă la interior și unul la exterior. Ușa locului pentru cenușă este din tablă și are un regulator pentru reglarea circulației aerului.

Soba pentru etaj are ca scop încălzirea spațiilor de locuti, pentru gătit și copt. Parte integrată
a instalației este ventilul termic pentru eliberare, care folosește ca și un termo asigurator
pentru eventualele supraîncălziri.
Observații: Asigurătorul termic nu este parte a produsului și nu este livrat împreună cu
produsul. Garanția cazanului este valabilă exclusiv împreună cu asigurătorul termic montat.

CARACTERISTICI TEHNICE

Putere Nominală – lemn/cărbuni 25 kW / 17 kW
Nivel eficacitate – lemn/cărbuni 16 kW / 9,4 kW
Puterea dată apei – lemn/cărbuni 9 kW / 7,6 kW
Putere dată încăperii – lemn/cărbuni 87% / 82%
Dimesniunile sobei (HxlxL) 850x900x600 mm
Dimensiunile focarului (HxlxL) 400x290x430 mm
Dimensiunile cuptorului (HxlxL) 270x350x470 mm
Greutatea sobei 164 kg
Conținut j CO (redus la 13% O2) – lemn/cărbuni 0,053% / 0,092%
Emisii praf – lemn/cărbuni 0,028 / 0,026 g/m³
Diametrul conectorului coșului Ø150 mm
Poziția conectorului coșului centralno
Consum combustibil la putere nominală –
lemn/cărbuni 5,2 kg/h / 6,1 kg/h
Temperatura gazului emis – lemn/cărbuni 189,2 °C / 210,5 °C
Cantitatea apei din cazan 22 l
Diametrul conectorului pt apă 1″

INSTALAREA SOBEI

Nu așezați soba în directă vecinătate a elementelor din lemn, aparatelor pentru răcire,
elementelor din plastic a mobilei și a altor materiale inflamabile, din cauza faptului că soba
emite căldură la temperaturi ridicate câtre exterior (cu ocazia arderii combustibilului).
Distanța minima dintre sobâ și elementele din apropiere trebuie să fie de 50 cm, iar de
materiale inflamabile de 80 cm.

În cazul în care suprafața pe care urmează a fi poziționată soba este făcută din materiale ușor
combustibile (lemn, podea maninato etc) este necesară montarea unei protecții din metal cu o
lățime de 10 cm și o lungime în fața sobei de 50 cm.

Având în vedere greutatea sobei, este necesară instalarea acesteia pe o podea cu o capacitate
de susținere adecvată. În cazul în care ulterior nu mai sunt îndeplinite condițiile, vă rugăm
luați măsurile necesare pentru a se obține (ex.distribuirea greutății).

Soba trebuie conectată de coș cu ajutorul țevilor de fum de pe partea din spate a sobei, pentru
a se obține o sigilare adecvată și o evacuare a fumului câtre coș. Țeava de fum nu trebuie să
fie instalată prea adânc în coș pentru a se evita reducerea secțiunii transversale a suprafeței
ajungându-se la scăderea circulației aerului din coș. Nu utilizați reductori care ar putea
deduce secțiunea transversală a țevii.

Soba necesită o admisie de aer curat în cameră în care este instalată, iar aceast spațiun de
admisie aerului proaspăt nu trebuie să fie mai mic de 0.4 dm2.
Partea pentru admisia aerului proaspăt în exteriorul camerelor colective pentru ventilare care
trebuie să fie asigurată cu uși și grile.

Ventilatoarele care funcționează în aceeași încăpere în care soba este montată poate creea
perturbații legate de funcționarea sobei. Deasemenea, toate aparatele de aer condiționat care
produc sub-presiune în camera unde este instalată soba trebuie să fie ajustate pentru a nu
produce decompresia care împiedică operarea normală a sobei.

Înainte de instalarea sobei, verificați curentul din coș având în vedere faptul că acest lucru
este unul dintre factorii cheie pentru bună funcționare . Curentul depinde de acuratețea
coșului și de condițiile meteorologice. Unul dintre cele mai simple moduri pentru verificarea
curentului din coș este acela de a utiliza flacăra unei lumănări. Flacăra lumânării se poziționează la gura de conectare a coșului și dacă se înclină spre gaură atunci circulația aerului este satisfăcătoare. Înclinarea slabp a flăcării
indică o circulație a curentului slabă.

În cazul în care circulația curentului din coș este slabă verificață acuratețea coșului. Coșul trebuie să se afle în interiorul obiectului, iar în cazul în care se află pe partea exterioară a obiectului este recomandat să fie izolat coșul.

INSTALAREA SOBEI LA SISTEMUL ÎNCĂLZIRI PE APĂ

-Pentru aducerea și evacuarea apei din sistemul încălzirii de etaj (centrale) sunt prevăzuți
conectorii la cazanul 1,,.
-Soba se poate monta pe sistem închis sau deschis al sistemului de încăzlire centrală.
Montarea la sistemul închis al încălzirii centrale.
Unul dintre posinilitățile de efectuarea a instalării este arătat la imaginea 5.
-ventilul de siguranță trebuie să fie pus în apropierea cazanului și trebuie să fie setat la
tensiunea de maxim 3 bari (cazanul fiind testat la 4 bari). Elementul de legătură al ventilului
trebuie să fie căt mai scurt și nu trebuie să aibe opțiunea de închidere. În acest element
deasemenea nu trebuie să existe niciun ventil sau altă armătură.
-Elementul închis de expansiune se poziționează aproape de cazan. Capacitatea acestui
element se stabilește în baza capacității cazanului fiind valabil raportul 1kW: 1l.
-Este obligatorie instalarea asiguratorului termic al cazanului, la locul prestabilit.

Observații: Montarea și punerea în funcțiune a întregului sistem trebuie lăsat în seama unei
persoane specializate care poate garanta o funcționare totală a sistemului de încălzire. În
cazul unui sistem instalat greșit și a unor eventuale scurgeri apărute ca urmare a instalării
sistemului de câtre o persoană nespecializată, toată responsabilitatea materială va fi suportată
de câtre persoana care a efectuat montarea sistemului și nu producătorul, reprezentantul sau
vânzătorul cazanului.

Important

• Instalarea trebuie efectuată de câtre o persoană specializată conform cu proiectul
corespunzător. Construcția în sine a sobei permite conectarea acesteia la un sistem de
încălzire deschis sau închis. Toți conectorii trebuie să fie etanșați corespunzător.
Înainte de punerea în funcțiune toată instalația trebuie umplută cu apă având o
presiune de 3 bar.
• Cu ocazia montării ventilului de siguranță fiți atenți la conectarea directă cu sistemul
de alimentare și canalizare, și la faptul că ventilele (robinetele) trebuie tot timpl să fie
deschise.
• În cazul în care se utilizează un furtun armat pentru conectarea cu sistemul de drenare,
acesta trebuie să fie îndepărtat de partea din spate a sobei.
Cu ocazia primei aprinderi trebuie verificate conformitatea ventilului prin încălzirea scurtă
pănă la 100 grade C, conformitatea regulatorului de curenți de aer și instalațiile pentru
despărțirea apei calde, pecum și conformitatea raditoarelor.

APRINDERE ȘI ARDERE

Înainte de prima aprindere, curățați toate suprafețele emailate a sobei cu o cârpă uscată
pentru a se evita aprinderea resturilor de pe sobă precum și crearea unor mirosuri neplăcute.
Aprinderea trebuie efectuate după cum urmează:
• Deschideți ușa pojarului și ușa spațiului pentru cenușă.
• Puneți în focar câteva materiale de parindere (lemn tâiat peste hârtie mototolită).
• Aprindeți.
• Ușa spațiului pentru cenușă ar trebuii lăsată deschisă pănă la apariția unui foc stabil,
iar după închiderea acesteia intensitatea arderii ar trebuii reglată cu ajutorul
regulatorului de aer (fig.1 poz.3)
• Închideți ușa focarului și ușa spațiului pentru cenușă.
• După crearea focului de bază, adâugați în focar unele bucăți mai mari de lemn sau
cârbune și închideți ușa focarului. În cazul în care folosiți bricheți, trebuie să
așteptați ca toată cantitatea de combustibil să se aprindă și de abia apoi sp reduceți
circulația aerului la jumătate.
• Cu ocazia adâugării combustibilului, deschideți ușa focarului (fig.1, poz.1) cu numai
câteva grade, așteptați 4-5 secunde, apoi deschideți ușa larg dar foarte încet. Nu o
deschideți repede, pentru că focul din focar este foarte puternic și ar putea scăpa din
focar.
Prin reglarea curentului din sobă, dvs stabiliți temperatura, putera și ritmul de consum al
combustibilului.
Soba are unelte auxiliare care servesc la facilitatea întreținerii sobei.
Pentru aprindere se recomanda lemnul și bricheții.
Nu utilizați combustibil lichid, benzină sau substanțe similare pentru sobă, pentru că
utilizarea combustibililor lichizi creează condiții pentru avarierea sobei și explozii
Atenție!
• Nu utilizați deșeuri organice, resturi de mâncare, obiecte din plastic , materiale
combustibile și explozive ca și combustibil, din cauza faptului că combustia lor
împiedică funcționarea corectă a sobei și poate provoca avarii și poluarea mediului
înconjurător.
• Temperaturi externe ridicate pot cauza circulația slabă a aerului din coș, de aceea este
recomandată o ardere mai frecvetă dar cantități mai mici.
• Utilizarea sobei în cazul în care condițiile meteorologice sunt rele sau în caz de vânt
puternic, cere menținerea unei sub-presiuni adecate în coș. În cazuri indicate, fumul
poate fi direcționat înapoi în camera în care se află soba.Aprinderea fiind prelungită în
asemenea cazuri.
Noi recomandăm arderea la fiecare oră o canditate de combustibil din focar cu o înălțime de
pănă la 15 cm și anume a lemnelor puse în cruce pentru o mai bună circulație a aerului.
Cu ocazia fiecărei umpleri, este recomndat să lăsați soba să ardă cel puțin 30 de minute la
maximum din capacitate, pentru a se arde toate ingredientele evaporabile care sunt motivul
creârii condensului din sobă în acest stagiu a combustiei.
Pentru o funcționare corectă a sobei, este necesar să:
• Curățai regulat soba și coșul.
• Ventilați regulat încăperile pentru o bună combustie
• Scoateți în mod regulat cenușa din spațiul pentru cenușă.
• Scoateți în mod regulat depozitele și materialelel nearse, cu ajutorul accesoriilor de
curățenie.
• Cu ocazia aprinderii cu bucăți mici de cărbuni, este necesară introducerea prealabilă a
unei bucăți din lemn și câtorva bucăți mai mari de cărbuni, pentru ca bucățile mici să
nu se blocheze în rost șiprin asta să obstrucționeze funcționarea sobei (diminuarea
cantității de aer din sobă).

ADMINISTRAREA FUNCȚIONĂRII SOBEI

Începeți aprinderea focului printr-o ardere moderată pentru a evita șocurile termale.
Cantități suplimentare de lemn vor fi adâugate numai când cantitatea existentă în sobă a ars.
Nu permiteți colmatarea rețelei cu cenușă și combustinil ne-ars. Curățați rețeaua.
Deschideți ușa încet și cu grijă, nu deschideți abrupt, permițând egalizarea presiunii dinfocar
și cameră, în caz contrar s-ar putea ajunge la adunarea fumului în cameră.
Soba este proiectată pentru a funcționa constant cu ușa focarului închisă, exclusă fiind situația
încărcării cu combustibil. Nu deschideți ușa dacă nu este necear.
Lemnul trebuie să aibe o umiditate maximă de 20% pentru o performanță bună de ardere. În
caz contrar, va apărea gudronul și gazele care creează la rândul lor vapori de apă. În cazul
apariției creozotului în cantitate mai mare, există posibilitatea apariției focului în coș.
Focul în coș poate fi recunoscut ușor: sunetul caracteristic care vine din coș, ca un strigât tare,
flăcări vizibile care ies din coș, temperaturi înalte a pereților înconjurători precum și prezența
mirosului caracteristic.
În cazul apariției focului, urmați următorii pași:
• Sunați imediat la departamentul pentru pompieri
• Opriți circulația oxigenului în coș și opriți soba
• Nu introduceți nimic în coș și urmăriți ca focul să nu se extindă la construcții din lemn
sau alte materiale combustibile din vecinătate.
• NICIODATĂ să nu stingeți focul din coș cu apă și nici nu introduceți apa în
sobă.
• Focul din coș poate fi stins numai cu ajutorul unui aparat cu pudră uscată.
• Apa poate fi utilizată numai pentru materiale din jur.
• Nu răciți pereții înconjurători cu apă.
Atenție:
În cazul în care focul din sobă din orice fel de motiv devine periculos de tare, acționați în
modul următor: închideți flapsurile de aer care permit intrarea aerului pentru combustie. Dacă
este necesar, puneți nisipul special preparat în focar sau o pătură specială pentru stingerea
focului. Este indicat să aveți și un aparat de stingere a focului.
Înainte de a doua aprindere, curățați sistemul cu ajutorul uneltelor auxiliare pentru a evita
împiedicarea intrării aerului curat.
Soba este prevăzută pentru o funcționare în regim periodic. Pentru menținerea unei puteri
nominale necesare, focarul se va umple periodic cu cantitatea menționată de combustibil.
Curățați cu regularitate spațiul pentru cenușă, asigurându-vă că este destul spațiu pentru
cenușă
Soba nu este prevăzută pentru funcționarea în regim de încălzire pe jar sau în regimul
acumulării de căldură.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Curățarea regulată face posibilă funcționarea corectă a sobei și o viață mai lungă a acesteia.
Toate operațiunile de curățare exterioare sau interioare vor fi făcute numai când soba este
rece.
Curățarea suprafețelor externe – cu o cârpă moale care să nu avarieze suprafața sobei.
Agenții chimici de curățare pot fi folosiți și nu pot avaria suprafețele sobei. Nu curățați
suprafețele colorate și emailate cu agenți abrazivi.
Curățarea suprafețelor interne – cu ocazia curățării, utilizați mănuși de protecție. Curățați
pereții interni a focarului de depozite de fum și colectați resturile nearse din sistem, curățați
spațiul pentru cenușă, gollind cenușa în prealabil.
Curățarea suprafețelor din sticlă – geamul focarului se murdărește pe durata funcționării
sobei. Pentru curățare utilizați detergenți moi. Nu utilizați agenți abrazivi pentru că s-ar putea
să sgăriați suprafața sticlei. Curățați sticla numai când este rece.
Curățarea și întreținerea coșului – curățarea și controlarea coșului este recomandată cel
puțin odată pe an precum și după inactivități mai lungi. Întreținerea și controlul regulat a
coșului va preveni pătrunderea focului și funcționarea slabă.

Latest Comments
 1. shaq
  • robert_cfz
 2. danb
  • robert_cfz
 3. Codyyy
  • robert_cfz
 4. Sandu Iulian
 5. Cocuz Sebastian
 6. DURGHEU CATALIN
  • robert_cfz
 7. Besleaga Iulian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *