Manual de montaj, instalare și instrucțiuni de folosire sobă tip centrală modernă!

Vă mulțumim pentru încrederea investită în noi și decizia de a utiliza produsul TIM SISTEM. Ați investit într-un produs eficient din punct de vedere al energiei și de înaltă calitate – soba ardere lemne NORTH HYDRO. Achiziția dumneavoastră vă va asigura încălzirea pe termen lung curate și confortabilă cu întreținere minimă. Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime aceste instrucțiuni.Scopul acestora este de a vă informa asupra instalării, funcționării și întreținerii sobei dumneavoastră. Păstrați-le la îndemână și consultați-le atunci când este necesar. Veși regăsi informații folositoare în prezent și în anii care vor urma. Asigurați-vă ca la instalarea sobei toate standardele de securitate sunt respectate și toate țevile de gaz, conexiunile între tuburi și țevi și pereți sunt conectate corespunzător. Nerespectarea acestor standarde și neglijența în timpul instalării vă pot deteriora proprietatea sau vă pot pune sănătatea și viața în pericol! Instalați soba într-un loc sigur, departe de holuri și uși frecventate, undeva aproape de coșul de fu, și conexiunea cu coșul.

Pentru a obține funcționarea corespunzătoare a sobei, este important să citiți acest manual și să respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare și de manipulare. Petru combustie, folosiți doar combustibil solid cum ar fi lemnul, brichetele și cărbune cu putere calorică redusă. Este interzisă amplasarea dispozitivelor și a materialelor explozive pe arzător sau pe plită. Este interzisă depozitarea materialelor inflamabile în vecinătatea directă a sobei. Pentru o combustie corespunzătoare, în modul normal de operare, fluxul de aer din coșul de fum trebuie să fie de 12-17PA. În cazul în care curentul este mai mare decât 17Pa, este necesară instalarea unei valve de reglare. Este necesară ventilarea regulată a încăperii în care soba este amplasată datorită fluxului de aer proaspăt necesar combustiei. Componentele sobei de gătit ating temperaturi ridicate în timpul operării și este necesară o atenție adecvată în timpul manipulării. Nu lăsați copii să manipuleze și să se joace în apropierea sobei. La sobă pot fi instalate doar piesele de schimb aprobate de către producător. Nu faceți modificări la sobă. La prima aprindere, poate apărea o fumegare ușoară, în special de la suprafața plitei Este un aspect comun care provine din arderea depunerilor de pe suprafața plitei (protecție ani – corozivă, vopsea, praf….). Încăperea în care se localizează soba de gătit trebuie să fie ventilată în timpul primei aprinderi. Nu este recomandată conectarea sobei la un coș de fum comun deoarece poate afecta în mod negative fluxul de aer necesar. Nu instalați nici un dispozitiv care utilizează gazul drept combustibil, pe același coș de fum. În timpul aprinderii, folosiți mănuși de protecție deoarece mânerele ușilor se vor încălzi. Trebuie să se respecte reglementările naționale și locale la instalarea sobei.

Soba NORTH HYDRO este produsă și testată în conformitate cu standardul European EN 12815. La figura 1 este prezentată dispunerea sobei împreună cu toate elementele sale importante pentru manipulare. Soba NORTH HYDRO dispune de un boiler 16l volum realizat și plăci de staniu, cu grosime cerută de către standarde. Acest tip de fabricare prelungește viața boilerului. Există 1 conexiune pentru apă. Suprafața de lucru a aragazului este fabricat dintr-o placă fierbinte de staniu cu un racord de evacuare fum turnat care este instalat pe suprafața de gătit cu două șuruburi. Ușa camerei de ardere este făcută din staniu, cu sticlă transparentă termoreactivă interioară. Elementele de etanșare sunt realizate din materiale care nu conțin azbest.

Stoba este utilizată pentru încălzirea spațiilor de locuit, gătit și coacere. O parte integrantă a instalației este supapa de evacuare termică care servește ca siguranță termică în cazul unei posibile supraîncălziri. Siguranța termică recomandată este Caleffi 1/2 544. Notă: Siguranța termică nu este o parte a produsului și nu este furnizată împreună cu produsul. Garanția este valabilă doar dacă siguranța termică este instalată la boiler.

Nu amplasați soba de gătit în directa vecinătate a elementelor din lemn, dispozitive de răcire, părți din plastic sau mobilă sau alte materiale combustibile, deoarece acesta creează o temperatură ridicată care este distribuită la exteriorul sobei (la arderea combustibilului). Cea mai mică distanță dintre între sobă și elementele înconjurătoare este 50 cm, și de materialele inflamabile 80 cm.

Dacă suprafața pe care soba va fi poziționată este făcută din material ușor combustibil (lemn, podea caldă, parchet laminat…) este necesară instalarea unei table din metal pentru protecție – lateral lungime 10 cm, în față 50 cm.

Datorită greutății sale, este necesară instalarea sobei pe o podea cu capacitatea de susținere adecvată. În cazul în care condițiile nu sunt îndeplinite, vă rugăm să luați măsurile necesare pentru realizarea acestora (de ex. distribuirea greutății).

Soba trebuie să fie conectată la coșul de fum prin țevi evacuare fum și printr-o conexiune în partea din spate a sobei, în scopul de a asigura etanșarea corespunzătoare și cea a fluxului de fum de la sobă la coșul de fum. Transferul nu poate fi instalat prea adânc în coșul de fum pentru a evita reducerea secțiunii transversale a suprafeței diminuând fluxul de aer în coșul de fum. Nu folosiți reductoare care ar putea reduce secțiunea transversală a țevii de evacuare a fumului .

Soba NORTH necesită admisia aerului proaspăt în încăpere în care este instalată, unde suprafața deschiderii pentru aportul de aer proaspăt nu poate fi mai mic decât 0,4 dm². Dispozitivul pentru aport de aer proaspăt trebuie să fie montant în afara camerei de colectare pentru ventilare care trebuie să fie securizat cu uși și grilaj.
Ventilatoarele care funcționează în aceeași încăpere în care soba este montată pot crea perturbări la operarea sobei. De asemenea, toate dispozitivele sau aerele condiționate care fac sub – presiune în încăperea în care soba este instalată trebuie ajustate să nu realizeze decompresia care dezactivează operarea normală a sobei.

Înainte de instalarea sobei de gătit, verificați fluxul de aer din coșul de fum deoarece acesta este unul dintre factorii cheie a operării corespunzătoare. Fluxul de aer depinde de acuratețea coșului de fum și a condițiilor meteorologice. Unul dintre cele mai simple soluții de a verifica fluxul de aer din coșul de fum este utilizarea flăcării de la o lumânare, după cum este ilustrat în Figura 3 . Poziționați o lumânare în apropierea terții de evacuare a coșului de fum. Dacă flacăra balansează înspre evacuare, fluxul de aer este satisfăcător (Figura 3b). dacă flacăra nu balansează sau balansează puțin, acesta indică un flux de are slab(Figura 3a).

Dacă fluxul de aer din coș este slab (Figura 3a), verificați funcționarea coșului de fum. Coșul de fum trebuie amplasat în interiorul clădirii, iar dacă se află situat pe pereții externi ai unei clădiri, se recomanda izolarea acestuia.

Înainte de prima aprindere, ștergeți toate suprafețele emailate ale sobei cu o cârpă uscată pentru a evita combustia murdăriei de pe sobă și crearea unor mirosuri neplăcute.

Aprindeți focul în sobă în următoare ordine:

trageți regulatorul de aer cât de mult puteți înspre dumneavoastră

regulatorul primar rotit în sensul acelor de ceasornic,la punctul maxim

deschideți ușa camerei de ardere

inserați material de combustie în camera de ardere (lemn tăiat sau hârtie uscată mototolită)

aprindeți focul

închideți ușa camerei de ardere,

după crearea stratului de cenușă de bază, introduceți în arzător câteva bucăți de lemn mai mare sau cărbuni și închideți ușa camerei de ardere și apăsați mânerul regulatorului de aer către sobă

Dacă folosiți brichete, trebuie să așteptați ca toată cantitatea de combustibil să se aprindă și apoi să reduceți fluxul de aer la jumătate.

Atunci când adăugați combustibil, deschideți ușa camerei de ardere doar câteva grade, așteptați 4-5 secunde, și apoi deschideți-o ușor larg.

Nu o deschideți brusc, pentru că atunci când flacăra din camera de ardere este foarte puternică, poate pătrunde în încăpere!

Prin regalarea fluxului de aer din interiorul sobei, dumneavoastră setați temperatura, puterea și ritmul de ardere a combustibilului. Combustibilii recomandați sunt brichetele și lemnul.

Nu folosiți ca și combustibil benzină sau alt combustibil similar, deoarece folosirea combustibilului lichid creează condiții de alterare a sobei ove și posibila explozie.

Atenție!
Nu folosiți reziduuri organice, reziduuri alimentare, obiecte din plastic, combustibil și materiale explozive cum ar fi combustibilul, deoarece combustia lor perturbă buna funcționare a sobei și poate cauza daune și poluarea mediului.

Temperaturile exterioare ridicate pot cauza un flux de aer slab în coșul de fum, astfel, se recomandă arderi mai frecvente în cantități mici.

Condiția utilizării sobei în cazul în care condițiile meteorologice sunt proaste și în cazul vânturilor puternice, este de a se menține sub-presiunea adecvată în coșul de fum. În cazurile amintite, fumul se poate întoarce în încăperea în care este localizată soba. În astfel de cazuri se prelungește aprinderea.

Recomandăm arderea în fiecare oră cu înălțimea combustibilului din camera de ardere până la 15 cm cu poziționarea încrucișată a lemnului datorită unui flux de aer mai ridicat.
La fiecare umplere, se recomandă lăsarea sobei să ardă cel puțin 30 de minute la putere maximă, n scopul de a arde toate ingredientele evaporabile care sunt motivul creării condensului în sobă în această etapă a combustiei.
Pentru funcționarea corespunzătoare a sobei, este necesar să:
– curățați regulat soba și coșul de fum,
– să ventilați regulate încăperile pentru o bună combustie,
– să îndepărtați în mod regulat cenușa din depozitul de cenușă,
– îndepărtați în mod regulat zgura depusă și materialele nearse de pe grilaj, folosind accesoriile de curățare.

Începeți aprinderea cu un foc moderat pentru a evita șocurile termice.

Următoarea cantitate de lemn se va introduce atunci când cantitatea anterioară este arsă. Nu permiteți colmatarea grilajului cu cenușa și combustibil nears. Curățați grilajul. Deschideți ușa ușor și cu grijă, și nu brusc, pentru a permite egalizarea presiunii în camera de ardere și în încăpere, în caz contrar, poate cauza apariția fumului în încăpere. Soba este proiectată și prevăzută pentru a funcționa constant cu ușa camerei de ardere închisă, cu excepția cazului în care aceasta este umplută cu combustibil. Nu deschideți ușa dacă nu este necesar.
Lemnul trebuie sa aibă un maxim 20% umiditate pentru o performanță maximă de ardere. În caz contrar, se produc gaze și gudron care creează creozot cu vapori de apă. Dacă creozotul se produce în cantități mari, acesta poate provoca apariția focului în coșul de fum.
Focul din coș va fi ușor de recunoscut după cum urmează: sunet caracteristic care provine din coșul de fum ca un sunet puternic, flăcări vizibile care provin din coșul de fum, temperaturi ridicate a pereților din jur și miros caracteristic de fum.

Rata de ardere, și astfel cantitatea de căldură generată de sobă, depinde de cantitatea de aer de combustie primar livrată către spațiul de sub cuptor. Reglarea aerului primar este realizată automat de către regulatorul de flux de aer Rathgeber.

La aprindere, butonul de control localizat în cadrul sobei, se rotește pentru deschiderea completă a clapei în direcția arătată la Figura 6. În timpul operării, în funcție de temperatură, valva de reglare se va deschide și închide automat. Dacă doriți o temperatură mai scăzută decât cea setată, rotiți butonul de reglare în poziția dorită de clapetă minim deschisă, care închide clapeta regulatorului.

Pentru alimentarea cu apă și canalizare în sistemul condomial (central) sistemele de încălzire sunt prevăzute cu conectoare la boiler 1 “. Soba poate fi instalată într-un sistem central de încălzire interior sau exterior.

– Valva de siguranță amplasată în apropierea boilerului și trebuie setată la presiunea maximă de 3 bari (boilerul este testat la 4 bari). Linia de conectare a supapei de siguranță trebuie să fie cât mai scurtă posibil și nu trebuie să aibă posibilitatea de închidere. În această linie de legătură, de asemenea, nu trebuie să existe nici o supapă sau orice alt montaj.
– Vasul de expansiune închis este amplasat în apropierea boilerului și are o linie scurtă de securitate. Volumul vasului este determinat de capacitatea boilerului unde procentajul este de 1kW: 1l.

– Instalarea siguranței fuzibile a cazanului este necesară. Noi recomandăm siguranța termică Caleffi 544.

Este necesară instalarea unei valve de amestec cu 4 ieșiri într-un anumit loc sau a unui termostat care să facă contact cu țeava, setat la 55 ° C. Instalarea lor este necesară pentru prevenirea condensării pereților boilerului în cuptor (boilerul de condensare afectează în mod negativ durata de viață a boilerului și performanța produsului prin crearea unei rășini pe pereții boilerului, care reprezintă un izolator deci produsul nu are caracteristicile declarate).

Cu acest sistem, pe linia inițială sunt setate linii de siguranței distribuție ale vasului de expansiune și a valvei boilerului, și pe linia inițială a sistemului sunt setate valva boilerului, o pompă și o valvă. Imediat sub vasul de expansiune deschis este setată o scurtă conexiune a liniei de siguranță distribuție retur, care previne înghețarea apei iarna în vasul de expansiune.

Pe linia de siguranță distribuție și returul liniei de siguranță, nu trebuie să se monteze nimic. Vasul de expansiune trebuie să fie prevăzut conductă de deversare. Volumul vasului de expansiune este calculat după următoare formulă:

V = 0,07xVwater, (l), unde V apei este volum de apă din întregul sistem.

Vasul de expansiune deschis este poziționat vertical deasupra celui mai înalt corp de încălzire. Sub sistemul de încălzire deschis este posibil să avem un sistem gravitațional de încălzire

Notă: Instalarea sistemului de încălzire și pornirea întregului sistem trebuie să fie încredințate exclusiv unui service profesionist responsabil de garanția funcționării corecte a întregului sistem de încălzire. În cazul a unei proaste proiectări a sistemului și eventualelor neajunsuri din timpul instalării de către entitatea care a făcut lucrarea, responsabilitatea materială completă este a persoanei căreia ia fost încredințată instalarea sistemelor de încălzire, și nu producătorului, reprezentantului sau vânzătorului sobei.
Note importante

Instalarea sobei trebuie realizată de o persoană calificată în conformitate cu proiectul corespunzător. Construcția sobei vă permite să o conectați fie la un sistem interior sau fie la un sistem exterior de încălzire. Toate conexiunile trebuie să fie bine etanșate și strânse. Înainte de pornire, instalarea completă trebuie testată cu presiunea apei de 3 bari.

Când instalați valva de siguranță, vă rugăm să acordați o atenție specială la legătura directă cu conductele de apă și de canalizare, iar supapele (robinetele) rămân întotdeauna deschise.
Dacă utilizați un furtun armat pentru conectarea la conducta de drenaj, acesta trebuie amplasată departe de partea din spate a sobei.

La prima aprindere este necesară examinarea corespunzătoare a valvei prin realizarea următoarelor: supraîncălzire-l până la 100 ° C pe o perioadă scurtă de timp, examinând funcționarea corespunzătoare a regulatorului de aer și instalarea de conexiuni de distribuție a apei calde până la radiatoare și în mod direct la radiatoare.

Curățarea regulată și corectă permite funcționarea corectă și o lungă durata de viață a sobei.

Curățarea suprafețelor externe – cu o cârpă moale care nu va altera suprafața sobei. Se pot folosi agenții chimici de curățare iar aceștia nu vor altera suprafața sobei. Nu curățați suprafețele colorate și emailate cu agenți abrazivi.

Curățarea suprafețelor interne –când curățați, folosiți mănuși de protecție.
Curățați pereții interiori ai arzătorului de fumul depozitat, colectați particulele mici și nearse de pe grilaj, curățați depozitul de cenușă și cenușa depozitată din cuptor.
Pentru a realiza curățarea canalelor de combustia fluxului de gaz produsă în cuptor, trebuie să dezasamblați anumite părți din cuptor.

Curățarea suprafețelor de sticlă – sticla camerei de ardere se murdărește în timpul utilizării. Pentru curățare, folosiți detergenți moi. Nu folosiți agenți abrazivi deoarece suprafața sticlei se poate deteriora. Curățați sticla atunci când este rece.

Curățarea și întreținerea coșului de fum – curățarea și controlul coșului se recomandă de cel puțin o dată pe an la fel ca și după o perioadă lungă de inactivitate. Întreținerea regulată și controlul coșului vor preveni un incendiu și slaba funcționare.

Curățarea și întreținerea coșului de fum – curățarea și controlul coșului se recomandă de cel puțin o dată pe an la fel ca și după o perioadă lungă de inactivitate. Întreținerea regulată și controlul coșului vor preveni un incendiu și slaba funcționare.

Curățarea lunară a boilerului include a curățarea completă a pereților interiori a funinginii acumulate și a cenușii în toate canalele unde se produce combustia.

În funcție de maniera manipulării sobei, de tipul de combustibil utilizat, de fluxul de aer din coșul de fum, curățarea lunară trebuie să se producă în intervale mai mici de timp.

Cel mai eficient mod de curățarea is este ca după frecarea pereților cu accesoriile auxiliare pentru boiler, cenușa și funinginea să se îndepărteze cu aspiratoare.

Împletiturile de sticlă nu constituie subiectul service-ului obișnuit deoarece acestea sunt material expandabil.

În cazul în care sunt îndeplinite toate reglementările recomandările de instalare, operare și curățare date în acest manual, soba reprezintă un dispozitiv casnic dovedit și sigur.
Înainte de instalare, îndepărtați ambalajul. Aveți grijă la posibilele leziuni deoarece șipcile din lemn ale ambalajului au cuie. Aruncați punga de plastic în locul potrivit în conformitate cu reglementările locale. Sobele vechi care un vor mai fi utilizate pe viitor trebuie să fie aruncate în conformitate cu reglementările locale.
Toate pretențiile, evaluate ca defecte sau funcționare slabă a cuptorului trebuie raportate către producător sau de service-ul autorizat prin telefon sau în scris împreună cu factura fiscală atașată. Toate informațiile de contact sunt furnizate la sfârșitul acestui manual.
Toate defectele sobei sunt reparate exclusiv de către producător.
n cazul în care persoanele neautorizate fac orice activitate de service sau de reparații sau modificări, proprietarul sobei va pierde dreptul la serviciul garantat de către producător.
Achiziționarea de piese de schimb se va face exclusiv prin producător, pe baza pozițiilor și cifrele sau numele lor în acest manual.
Producătorul nu are nici o răspundere în cazul în care cumpărătorul nu respecta instrucțiunile și manualul de instalare.

Soba va funcționa corespunzător doar dacă urmați instrucțiunile următoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *