DECLARATIA DE CONFORMIATE Prin prezentul document declarăm faptul că acest produs indeplinește criteriile relevante