Instrucțiuni de utilizare pentru Termoșemineul Blist BRM E

Termosemineu-Blist-BRM-EOBSERVAȚII

Șemineul cu ardere îndelungată este destinat pentru încălzirea spațiilor, caselor și locurilor similare. Face posibilă încălzirea directă a spațiilor în care este localizată, iar în încăperea respectivă nu sunt necesare corpuri suplimentare de încălzit, fapt care asigură asigurarea confortului termic mai larg. Se instalează în general pentru încălzirea la etaj dar poate fi instalat și pentru încălzire centrală. Curenții de aer se reglează la ieșirea din șemineu. Instalarea termo ventilului la sisteme închise de încălzire centralizată este obligatorie. La sisteme deschise a încălzirii centrale instalarea termo ventilului nu este obligatorie. Termo ventilul nu se livrează împreună cu șemineul.

INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE.

Instalația se umple cu apă scoțându-se aerul din aceasta, iar cu ocazia punerii în funcțiune verificați dacă șemineul și piesele necesare sunt conforme și dacă există toate ventilurile necesare instalării. În cazul încălzirii cu pompă puneți în funcțiune pompa de circulație. Întrucât coșul este unul nou șemineul nu trebuie ținut la capacitate maximă până când coșul nu este uscat complet. După verificarea conformității produsului și a instalației, deschideți ușa și puneți materialele necesare pentru aprindere pe grila și așteptați arderea acestora. Cărbunii și lemnele trebuie introduse în cantitate mică și lăsate să ardă bine. Ușa focarului trebuie să stea închisă până când partea de sus a cărbunelui nu se încălzește sau până când lemnul nu formează jar. Adăugarea combustibililor solizi se face numai dacă combustibilul solid a ars în proporție de 1/3 din înălțimea focarului. Temperatura dorită a apei se reglează cu ajutorul regulatorului de aer.

IMPORTANT

Este interzisă răcirea șemineului cu ajutorul curenților artificiali de aer. Focarul niciodată nu trebuie udat cu apă în vederea răcirii acestuia pentru că se va ajunge la crăparea focarului.

GARANȚIA

Producătorul șemineului cu ardere îndelungată oferă o garanție cu durata de 2 ani cu condiția d a fi utilizat în condiții normale. În cazul utilizării greșite sau a instalării greșite garanția nu este valabilă.

CONSERVAREA

Cu ocazia terminării sezonului rece șemineul trebuie curățat de impurități, iar instalația de apă verificată și apa completată. Apa trebuie evacuată numai în cazul în care doriți să efectuați reparații la instalație. În cazul în care șemineul nu a fost utilizat în sezonul rece, apa trebuie evacuată sau sistemul umplut cu o substanță care nu îngheață.

ÎNTREȚINERE

– Părțile cromate curățați cu o cârpă umedă iar celelalte părți cu cârpă udă.

– Pe parcursul procesului de funcționare a șemineului sticla nu trebuie curățată ci o cârpă udă pentru că se poate ajunge la spargerea sticlei.

– Controlați cantitatea și calitatea apei de umplere.

– Nu introduceți deșeuri și resturi în timpul și în afara sezonului de încălzire.

– Este interzisă introducerea combustibililor care generează gaze și apoi închiderea regulatorului de aer.

– Înainte de fiecare aprindere curățați jarul de pe grila.

– De cel puțin odată pe zi aruncați cenușa.

– Toate suprafețele șemineului care ajung în contact cu gazele de evacuare curățați cu ajutorul accesoriului de curățare.

CARACTERISTICI:

Șemineu pentru încălzire cu cazan

Putere nominală ( 24 KW)

– 18 KW – putere dată de cazan

– 6 KW – putere dată de șemineu

Conținutul apei din cazan ………………………26 litri.

Presiunea maximă de funcționare……………….3 bar.

Temperatura maximă a apei ……………………..90 C.

Curentul de aer din coș necesar………………….15 pa.

Masa șemineului…………………………………150 Kg.

Dimensiunile șemineului:

– Lățime: 500 mm

– Adâncime: 450 mm

– înălțime: 930 mm

Transversala interioară a coșului……………….140 – 200 mm

Înălțimea coșului ……………………………..min 6 m.

Înălțimea de la partea de jos până la partea de sus a piciorului de conectare……………………………………….…….1030 mm.

Tipul de combustibil

– Lemn

– Cărbuni (in afară de cocs).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *